News

新闻资讯

广州宠物托护中心水神运用说明会

2019.03.123786

  3月12日,旺旺水神在广州参加广州经销商和广州宠物托护中心所举办的宠物水神产品运用说明会。会议上约有二十多位宠物连锁店负责人参加,水神相关负责人在会议上介绍水神产品如何使用在宠物渠道上。

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 旺旺集团水神事业部 All Rights Reserved. 沪ICP备14011462号-1